Schiphol,
13
april
2016
|
12:47
Europe/Amsterdam

Statement OVV-rapport Vogelwacht

Op 13 april 2016 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport gepubliceerd over een voorval op 12 januari 2014.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft dit voorval zelf eerder onderzocht en maatregelen genomen. Na de inzet van deze maatregelen is dit type voorval niet meer voorgekomen. De conclusies van het OVV onderzoek zijn aanvullend aan de eigen bevindingen van LVNL.

Voertuigstrippen
LVNL heeft speciale strippen ontwikkeld voor de verschillende voertuigen die de banen kunnen oversteken of in lengterichting afrijden. Met dit visuele hulpmiddel kan de luchtverkeersleider niet alleen zien dat de baan bezet is, maar ook de hoeveelheid voertuigen die zich op de baan bevinden. Het gebruik van de voertuigstrips is kort na het voorval, op 20 februari 2014, als vaste werkwijze ingevoerd.

Baaninspecties Vogelwacht
Sinds 10 december 2015 zijn er nieuwe procedures voor baaninspecties in werking getreden. De inspecties worden sindsdien op vaste tijden, met langere intervallen en tegen de start of landingsrichting in uitgevoerd.

Aanbeveling voertuigen Vogelwacht op zelfde frequentie als vliegtuigen
De taal die op de frequentie gebruikt wordt en het gebruik van twee frequenties (de baanfrequentie en de torenverkeersleidersfrequentie) heeft geen invloed gehad op dit voorval. De Vogelwacht is verplicht de torenverkeersleidersfrequentie te luisteren en heeft daardoor ook kunnen horen dat de luchtverkeersleider de startklaring gaf. LVNL en Schiphol hebben onderzoek gedaan of de communicatie met de Vogelwacht via de torenverkeersleidingsfrequentie op Schiphol werkbaar zou zijn. Uit dit onderzoek is gebleken dat er teveel veiligheidsnadelen aan zaten.

Samenwerking Schiphol
Op de luchthaven Schiphol wordt onafgebroken aandacht besteed aan het verminderen van de kans op runway incursions. Het Runway Safety Team (RST) Schiphol is een adviesorgaan binnen het Veiligheidsplatform Schiphol (VPS) met vertegenwoordigers (experts) uit de luchtvaartsector. In het Runway Safety Team worden op basis van actuele runway incursions en geconstateerde trends verbeter- en beheersmaatregelen bedacht en voorgedragen.

Voorkomen Runway incursions
LVNL beschikt over een Runway Incursion Alerting System Schiphol (RIASS). Dit is een veiligheidsvangnet in het systeem van de torenverkeersleiding, dat waarschuwt bij mogelijk gevaar voor een conflict tussen vliegtuigen en voertuigen en tussen vliegtuigen onderling op start- en landingsbanen en de bijbehorende op- en afritten. RIASS heeft voor dit voorval geen waarschuwing gegenereerd omdat het vliegtuig stilstond. RIASS detecteert alleen botsingsgevaar en dat was niet aanwezig.

Meer informatie: http://www.lvnl.nl/over-ons/dossiers-voorvallen/20140112-runwayincursion24aas.html