Schiphol,
14
november
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

LVNL vervroegt nachtprocedures omwille van geluidshinder omwonenden


Per 14 november 2013 vervroegt LVNL het vliegen van nachtprocedures van 23:00 uur naar 22:30 uur en geeft daarmee invulling aan één van de maatregelen die zijn afgesproken aan de Tafel van Alders. Nachtprocedures zijn de vertrek- en aankomstroutes en naderingsprocedures die ’s nachts worden gebruikt op Schiphol en geoptimaliseerd zijn om de geluidhinder te reduceren.

Om het vervroegen van de nachtprocedures wettelijk mogelijk te maken is een experimenteerregeling opgesteld, een zogeheten “8.23a” procedure. Met deze regeling krijgt LVNL ruimte om gedurende de looptijd van het experiment vanaf 22.30 uur af te wijken van de voorgeschreven dagprocedures. Slechts in het geval van bijzondere operationele omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer het verkeersaanbod onverhoopt te hoog is, gaan de nachtprocedures later in, maar uiterlijk om 23.00 uur. Verder zijn de grenswaarden in de handhavingspunten (de 'geluidsemmertjes') aangepast. Deze experimenteerregeling heeft een looptijd van één jaar, maar kan met een jaar worden verlengd.

Het verminderen van het aantal nachtbewegingen en het invoeren van een vaste naderingsroute naar de Aalsmeerbaan zijn andere voorbeelden van maatregelen die aan de Tafel van Alders zijn afgesproken. Dit pakket aan maatregelen heeft een tijdelijk karakter. Deze afspraken zijn gemaakt omdat het niet mogelijk was om
vanaf 20:30 uur  glijvluchtnaderingen ofwel Continuous Descent Approaches (CDA’s) te vliegen op de primaire landingsbanen van Schiphol zonder daarbij schade aan het netwerk toe te brengen. Mocht het in de toekomst mogelijk zijn om de hinder verder te reduceren door meer CDA’s overdag uit te voeren, dan kan dat
in mindering worden gebracht op dit pakket aan maatregelen.