Schiphol,
13
januari
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

LVNL publiceert veiligheidsprestaties

LVNL is wereldwijd de eerste luchtverkeersleidingsorganisatie die zelf gaat communiceren over haar eigen veiligheidsprestaties en de potentieel ernstige voorvallen in haar operatie. Vanaf vandaag is op de website algemene informatie beschikbaar die uitleg geeft over veiligheid bij het geven van luchtverkeersleiding. Zo wordt bij concrete voorvallen een toelichting gegeven op oorzaak en gevolg én aan de activiteiten die zijn ondernomen om de kans te verkleinen dat een dergelijk voorval zich in de toekomst nog eens voordoet. Verschillende bijgevoegde statistieken geven daarnaast een uitgebreid beeld van de invloed van een voorval op het algemene veiligheidsniveau van LVNL.

LVNL ’s veiligheidsprestaties zijn wel al duidelijk en inzichtelijk bij betrokken partners in de Luchtvaart, zoals de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) en sectorpartners Schiphol en KLM, maar als transparante organisatie neemt LVNL nu ook de verantwoordelijkheid om het grote publiek tijdig op de hoogte te stellen. Het zelf publiceren van veiligheidsprestaties past bij een professioneel bedrijf dat een belangrijke maatschappelijke taak uitvoert en verantwoord omgaat met voorvallen die onvermijdelijk bij de bedrijfsvoering aan de orde kunnen komen.

Paul Riemens, CEO Luchtverkeersleiding Nederland
Om een hoge mate van veiligheid te bereiken en te behouden heb je als organisatie zelf lerend vermogen nodig. Pas als je in staat bent om daar transparant over te zijn, kun je als organisatie het vertrouwen van de omgeving verdienen. Deze stap zetten wij vandaag.
Paul Riemens, CEO Luchtverkeersleiding Nederland
Fred Bijlsma, Officier van Justitie Luchtvaart, Openbaar Ministerie
Een organisatie die op deze manier omgaat met veiligheid in haar dagelijkse operatie, toont haar vermogen om zelf te verbeteren zonder dat ik als Officier van Justitie direct het strafrecht hoef in te zetten. Voor de verbetering van de veiligheid is leren in voorkomende gevallen soms effectiever dan straffen. Ik denk dat dit initiatief kan bijdragen aan een grotere transparantie binnen de (grote) luchtvaartsector.
Fred Bijlsma, Officier van Justitie Luchtvaart, Openbaar Ministerie
Patrick Ky, Executive Director European Aviation Safety Agency (EASA)
Deze stap van LVNL, om niet alleen te publiceren wat er is gebeurd maar ook waarom, markeert een belangrijke stap voorwaarts en zal het vertrouwen versterken bij het grote publiek in het zelflerend vermogen van luchtverkeersleidingsorganisaties. Het laat zien wat je kunt bereiken wanneer organisaties verder willen gaan dat wat volgens de regels vereist is, door actief en transparent de veiligheid van hun dienstverlening te beheren.
Patrick Ky, Executive Director European Aviation Safety Agency (EASA)
Roderick van Dam, Chairman Just Culture Task Force EUROCONTROL
Met dit initiatief plaatst LVNL zich in de voorhoede van Just Culture management in de luchtvaart. Dit is voor ons programma een grote stimulans voor een op vertrouwen gebaseerde Just Culture tussen luchtverkeersleiders, piloten, management en de nationale justitiële organisaties in Europa.
Roderick van Dam, Chairman Just Culture Task Force EUROCONTROL