Schiphol,
30
juni
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

LVNL CEO Paul Riemens herkozen als topman CANSO

Dublin, 30 juni 2014

De bestuursvoorzitter van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is maandagmiddag in Dublin opnieuw gekozen tot voorzitter van CANSO (Civil Air Navigation Services Organisation), de wereldwijde koepelorganisatie van luchtverkeersleidingsdiensten. Paul Riemens is daarmee herbenoemd voor één van de meest invloedrijke topfuncties in de wereld van Air Traffic Management (ATM) en daarmee in de internationale luchtvaartindustrie.

Paul Riemens, CEO Luchtverkeersleiding Nederland
“Het is een voorrecht om herkozen te worden voor de hoogst haalbare positie in de ATM wereld. Het is bijzonder dat Nederland als relatief kleine speler in de internationale luchtvaart een bestuurder op zo’n invloedrijke plek heeft.”
Paul Riemens, CEO Luchtverkeersleiding Nederland
Wilma Mansveld – Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
We juichen het toe dat een Nederlander zo’n invloedrijke internationale functie bekleedt. Het is goed voor Nederland en voor de luchtvaartsector die in de komende jaren grote veranderingen gaat doormaken en daarvoor deskundige mensen aan het roer nodig heeft.
Wilma Mansveld – Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Hans de Boer - voorzitter VNO NCW
De open, zeer internationaal georiënteerde economie van Nederland heeft belang bij goede verbindingen met de wereld en in dat verband is de benoeming van een Nederlander op deze post een goede zaak volgens VNO-NCW.
Hans de Boer - voorzitter VNO NCW
Athar Husain Khan - CEO van Association of European Airlines (AEA)
De Association of European Airlines (AEA) feliciteert Paul Riemens van harte met zijn herbenoeming als Chairman van CANSO”, zegt AEA’s CEO Athar Husain Khan. “Paul is een bruggenbouwer in de luchtvaartsector en als vereniging van Europese luchtvaartmaatschappijen kijken we er dan ook naar uit om met hem en CANSO samen te werken aan het Single European Sky (SES) project dat de efficiëntie van de Europese luchtverkeersleiding flink moet verbeteren. SES is al lang overtijd en er moet nu hoogdringend werk worden gemaakt van de implementatie. We weten dat Paul een voorvechter is van SES. Ook in die context verwelkomen we zijn herbenoeming ten zeerste.
Athar Husain Khan - CEO van Association of European Airlines (AEA)

Tijdens zijn eerste termijn heeft hij geïnvesteerd in het opbouwen van duurzame relaties met organisaties als ICAO, IATA en ACI. De aankomende tijd zal hij zich hard maken voor ontwikkeling van de Regio’s en het realiseren van de CANSO Vision 2020. Riemens wil daarnaast de automatisering binnen luchtverkeersleiding stimuleren.

Paul Riemens, CEO Luchtverkeersleiding Nederland
Modernisering is noodzakelijk om ook in de toekomst  een veilig, efficiënt en kosteneffectief product te leveren bij een groeiend aanbod van het vliegverkeer.
Paul Riemens, CEO Luchtverkeersleiding Nederland

CANSO

CANSO behartigt de mondiale belangen van deluchtverkeersleidingsorganisaties. De bij CANSO aangesloten organisatieshandelen wereldwijd maandelijks 85% van de vluchten in het burgerluchtruim af.CANSO is in 1998 in Zwitserland opgericht. CANSO houdt jaarlijks een algemeneledenvergadering, die dit jaar in Dublin plaatsvond.