Schiphol,
17
november
2015
|
08:30
Europe/Amsterdam

Verkeerstoren LVNL in Franse driekleur

In aansluiting op het Europese herdenkingsmoment uit medeleven en respect voor de slachtoffers en hun nabestaanden van de aanslagen in Parijs, onderbrak Luchtverkeersleiding Nederland gedurende de inachtneming van de 1 minuut stilte vandaag – maandag 16 november om 12.00 uur - tijdelijk de operationele begeleiding op de grond van het startend vliegverkeer (de grondoperatie). Dit gebeurde in nauw overleg met de luchthavenautoriteiten van Amsterdam Airport Schiphol. De begeleiding van het landend verkeer werd niet onderbroken omdat de organisatie dit vanwege veiligheidsredenen en de korte termijn van voorbereiding niet wenselijk achtte. De verkeerstoren wordt vanaf vandaag uitgelicht in de kleuren van de Franse vlag.