Schiphol,
21
februari
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Afhandeling luchtverkeer Schiphol 2013 binnen milieuregels


Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft in het gebruiksjaar 2013 het luchtverkeer van en naar Schiphol binnen de milieuregels afgehandeld. Volgens de Wet luchtvaart moet LVNL zich aan elf milieuregels houden en moet zij de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) informeren over de naleving van die regels. Zo kan de overheid toezicht houden op de geluidbelasting voor de omgeving Schiphol.

Schiphol binnen de normen

De geluidbelasting en het externe veiligheidsrisico van de luchthaven Schiphol zijn in 2013 binnen de normen gebleven. De Handhavingsrapportage Schiphol van ILT bevestigt dat LVNL geen regels heeft overtreden voor het
luchtruimgebruik. Daarnaast is vastgesteld dat er geen situatie is geweest van onrechtmatig baangebruik.

Verantwoording baan- & luchtruimgebruik

Voor het afhandelen van het luchtverkeer zijn negen wettelijke milieuregels voor het routegebruik van en naar Schiphol en twee regels voor het baangebruik vastgesteld. Deze regels gaan over het vliegen binnen luchtverkeerwegen en boven minimale vlieghoogten, en over beperkingen van het gebruik van het banenstelsel.
LVNL mag alleen van de regels voor het baan- en routegebruik afwijken als dat in het belang van de veiligheid nodig is.

Toegestane afwijkingen

Per regel is met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een norm vastgesteld voor een toegestaan percentage afwijkingen. Deze normen mogen gedurende een heel gebruiksjaar, van 1 november tot en met 31 oktober, niet
worden overschreden. U kunt de jaarrapportage ‘Eindverantwoording naleving milieuregels 2013’ in de rechter kolom.